การโอนเงินผ่านธนาคาร
ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด จำกัด
เลขที่บัญชี 411-1-13984-1
เมื่อโอนเรียบร้อยแล้วกรุณาแจ้งสหกรณ์ด้วย
โทร 0-4351-3977, 091-057-9810

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่อปี

ประเภท อัตรา
เงินฝากออมทรัพย์ 3.50
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.50
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อความมั่นคง 0.20

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่อปี

ประเภท อัตรา
เงินกู้สามัญ 7.00
เงินกู้สามัญค้ำประกัน 1.00
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.00

ผู้เยี่ยมชม 35,773